Asiakastieto
Asiakastieto

Tietosuoja

Proff.fi-sivusto on Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämä tiedonjakelukanava. Kaikki Proff.fi-sivustolla julkaistu tieto julkaistaan Suomen Asiakastiedon rekistereistä ja Suomen Asiakastieto on näiden tietojen sekä Proff.fi-sivuston käyttäjätietojen rekisterinpitäjä.

Tietosuojatiedote rekisteröidyille, jotka toimivat yrityksissä vastuuhenkilöinä ja joiden tietoja julkaistaan Proff.fi-sivustolla

 1. Rekisterinpitäjä: Suomen Asiakastieto Oy, Hermannin rantatie 6, PL 16, 00580 Helsinki, www.proff.fi

  Suomen Asiakastieto Oy on osa Enento Groupia, Hermannin rantatie 6, PL 16, 00580 Helsinki, www.enento.com

 2. Käsiteltävät henkilötiedot

  • Nimesi
  • Tieto asemastasi yrityksessä tai yhteisössä
  • Tieto siitä, missä yrityksissä olet tai olet ollut vastuuhenkilönä
  • Tieto mahdollisesta sinulle annetusta Y-tunnuksesta (elinkeinonharjoittajat)

  Käsittelemme lisäksi puhelinnauhoituksia kanssasi käydyistä, nauhoitetuista puheluista.

 3. Henkilötietojen käsittelytarkoitukset

  • Asiakastieto käsittelee elinkeinoelämää palvelevia tietoja sekä myy luotonantoon ja muuhun taloudelliseen päätöksentekoon liittyviä palveluja, tässä toiminnassa käsitellään myös henkilötietoja.
  • Rekisteröityjä koskevia tietoja käsitellään ja luovutetaan asiakkaille yritystä koskevien tietojen yhteydessä käytettäväksi etujen ja oikeuksien turvaamiseen.
 4. Henkilötietojen käsittelyperuste

  • Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6.1 e kohdan perusteella
  • Käsittelystä on säädetty luottotietolain 12 §:ssä ja GDPR nojalla tämä muodostaa lainmukaisen käsittelyperusteen GDPR 6.1 e kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.
 5. Erityiset henkilötietoryhmät ja rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely

  Emme käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä emmekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja yllä esitettyihin tarkoituksiin.

 6. Henkilötietojesi kerääminen

  Keräämme henkilötietoja sinulta kun olet meihin yhteydessä.

  Keräämme sinua koskevia henkilötietoja kolmansilta tahoilta, joita ovat:

  • Yritykset ja kaupparekisteri: Osakastiedot, yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, omistajat
 7. Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen sisällä

  • Rekisteröityjen henkilötietoja luovutetaan asiakkaille yritystä koskevien tietojen yhteydessä asiakassopimuksen perusteella.
  • Luottotietolain tarkoittamia yrityskytkentätietoja luovutetaan tahoille, jotka tietoa haluavat eikä tietojen kysyminen edellytä erityistä syytä.
  • Tietoja luovutetaan myös ilman vakituista asiakkuutta ilman, että käyttäjää tunnistetaan.

  Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa käyttämillemme palveluntarjoajille käsiteltäväksi näiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella.

 8. Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen ulkopuolelle

  Henkilötietojasi voidaan joissain tilanteissa luovuttaa EU/EEA alueen ulkopuolelle esimerkiksi käyttämillemme palveluntarjoajille. Näissä tilanteissa varmistamme, että henkilötietosi suojataan riittävällä tavalla. Käytämme sopimuksissamme tarvittaessa vakiosopimuslausekkeita ja muita välineitä henkilötietojen suojaamiseksi.

 9. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko (sis. merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta)

  Asiakastieto ei käsittele henkilötietojasi automaattista päätöksentekoa tai profilointia varten.

 10. Henkilötietojen säilytysajat

  • Henkilötietosi poistetaan vuoden kuluessa siitä, kun sinua koskeva merkintä toimimisesta yrityksen vastuuhenkilönä on poistettu viranomaisen julkisesta rekisteristä.
  • Mikäli yrityksellä on yllä mainittuna hetkellä maksuhäiriömerkintä, säilytetään vastuuhenkilötiedot kuitenkin, kunnes maksuhäiriömerkintä poistuu.
 11. Rekisteröidyn oikeudet

  Sinulla rekisteröitynä, jonka henkilötietoja Asiakastieto käsittelee, on erilaisia oikeuksia Asiakastietoa kohtaan rekisterinpitäjänä. Alta löydät tietoa siitä, miten voit käyttää näitä oikeuksiasi. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi.

  • Oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä

   Mikäli kanssasi käyty puhelinkeskustelu nauhoitetaan, tästä ilmoitetaan sinulle puhelun alkaessa.

   Tietojesi käsittelemisestä ei ilmoiteta sinulle erikseen, koska se on mahdotonta, kun yhteystietojasi ei käsitellä.

  • Oikeus saada tutustua henkilötietoihisi

   Jos haluat tietää mitä henkilötietojasi käsittelemme, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/. Jos haluat rajata pyyntösi koskemaan vain joitain henkilötietojasi, pyydämme tarkentamaan pyyntöäsi viestissäsi.

  • Oikeus oikaista tietoja

   • Jos haluat oikaista käsittelemiämme, sinua koskevia epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/.
   • Mikäli tiedoissa on virheitä, jotka eivät johdu Asiakastiedon virheellisestä tietojen rekisteröinnistä, rekisteröity ohjataan olemaan yhteydessä Kaupparekisteriin.
  • Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

   Sinulla ei ole oikeutta vaatia henkilötietojesi poistamista, koska niitä käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten.

  • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

   Jos haluat rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/.

  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

   Sinulla ei ole oikeutta saada tietojasi siirretyksi järjestelmästä toiseen, koska Asiakastieto ei käsittele henkilötietojasi suostumuksen tai kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella.

  • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

   • Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/.
   • Mikäli haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen pyyntösi perusteella.
 12. Muutokset tietosuojatiedotteeseen

  Tätä tietosuojatiedotetta voidaan tarvittaessa muuttaa ja päivitetty dokumentti julkaistaan tällä sivulla.

 13. Yhteystiedot sekä mahdollisuus tehdä valitus viranomaiselle

  Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn Asiakastiedolla, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/.

  Asiakastieto on nimennyt tietosuojavastaavan. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia dpo(a)enento.com.

  Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn Asiakastiedolla, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, [tietosuoja@om.fi](mailto:Tietosuojatiedote päivitetty 10/2023)).

Tietosuojatiedote päivitetty 10/2023